1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasotako informazio-betebeharra betez, honako datu hauek jaso dira: web domeinuaren enpresa titularra CIFP Don Bosco LHII da (aurrerantzean Don Bosco), ondorio horietarako helbidea Errenterian (Gipuzkoa) duena eta IFK zenbakia: S4833001C. Harremanetarako helbide elektronikoa: dbsariak@fpdonbosco.com.

2. ERABILTZAILEAK

Don Boscoko atari honetan sartzeak eta/edo erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio, eta sarbide eta/edo erabilera horretatik onartzen ditu hemen adierazitako Erabilera Baldintza Orokorrak. Aipatutako baldintzak aplikatuko dira nahitaez bete beharreko Kontratazio Baldintza Orokorrak gorabehera.

3. ATARIAREN ERABILERA

www.dbsariak.eus ataria erabiltzeak aukera ematen du Don Boscoren edo haren lizentziadunen informazio, zerbitzu, programa edo datu askotarako sarbidea (aurrerantzean, “Edukiak”). Erabiltzaileak bere gain hartzen du ataria erabiltzeko ardura. Zerbitzu edo eduki jakin batzuk eskuratzeko beharrezkoa den erregistrora zabaltzen da erantzukizun hori. Erregistro horretan, erabiltzaileak informazio egiazkoa eta legezkoa eman beharko du. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitz bat eman ahal zaio, eta haren ardura izango da pasahitza arduraz eta konfidentzialtasunez erabiltzea.
Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunearen sortzaile den Bosco jaunak bere atariaren bidez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko (adibidez, txat zerbitzuak, eztabaida-foroak edo albiste-taldeak), bai eta horiek (i) legez kontrako, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko ere; (ii) izaera arrazista, xenofoboko edukiak edo propaganda zabaltzea. Terrorismoa edo giza eskubideen aurkako atentatua; (iii) Don Boscoren, haren hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragitea; sarean birus informatikoak edo arestian aipatutako kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea; (iv) beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuak sartzen eta, hala badagokio, erabiltzen saiatzea, eta horien aldaketak edo manipulazioak egitea Don Boscok beretzat gordetzen du pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea, baldin eta diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak badira, gazteriaren edo haurtzaroaren aurkakoak badira, ordena edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira edo, haren ustez, argitaratzeko egokiak ez badira. Edonola ere, Don Bosco ez da erabiltzaileek foroen, txaten edo bestelako parte hartze tresnen bidez emandako iritzien erantzule izango.

4. DATUEN BABESA

Bosco jaunak Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren jarraibideak betetzen ditu, bai eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua ere, Lege Organikoa garatzeko erregelamendua eta une bakoitzean indarrean dagoen gainerako araudia onartzen dituena, eta erabiltzailearen datu pertsonalak behar bezala erabiltzen eta tratatzen direla bermatzen du. Horretarako, datu pertsonalak biltzeko inprimaki bakoitzarekin batera, erabiltzaileak Don Boscori eska diezazkiokeen zerbitzuetan, erabiltzaileari jakinaraziko dio bere datuak tratatzeko baldintza bereziak daudela eta onartzen dituela kasu bakoitzean, eta honako hauen berri emango dio: sortutako fitxategiaren erantzukizuna, arduradunaren helbidea, datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko edo aurka egiteko eskubideak baliatzeko aukera, tratamenduaren helburua eta hirugarrenei datuak komunikatzea.

Bere Era berean, Bosco jaunak jakinarazi du bete egiten duela uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuena, eta baimena eskatuko diola bere posta elektronikoa une bakoitzean merkataritza-helburuekin tratatzeko.

5. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Don Bosco jabetza intelektual eta industriala, berez edo lagapen-hartzaile gisa, bere webgunearen jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, bai eta bertan jasotako elementuen titularra ere (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionatzeko, sartzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak eta abar).

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. artikuluan eta 32.1 artikuluaren bigarren lerrokadan xedatutakoaren arabera, berariaz debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk, merkataritza-xedeekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jakinaraztea, haien eskura jartzeko modalitatea barne, Don Boscoren baimenik gabe. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Don Boscoren titulartasuneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzeko, eta atariko elementuak bistaratu ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan biltegiratu ere, baldin eta soil-soilik erabilera pertsonal eta pribaturako bada. Erabiltzaileak ez du Don Boscoko orrietan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu behar.

6. BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Bermeak eta erantzukizuna baztertzea. Bosco jauna ez da erantzule izango, inola ere, honako hauek eragin ditzaketen edozein motatako kalte eta galeren aurrean, adierazpen gisa: edukien akatsak edo omisioak, atariaren eskuragarritasunik eza edo edukietan birus edo programa maltzur edo kaltegarrien transmisioa, nahiz eta hori saihesteko beharrezkoak diren neurri teknologiko guztiak hartu arren.

7. ALDAKETAK

Aldaketak Bosco jaunak eskubidea du bere atarian, aldez aurretik abisatu gabe, egoki iritzitako aldaketak egiteko, eta aukera izango du haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatzeko, ezabatzeko edo gehitzeko, bai eta horiek beren atarian aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

8. LOTURAK

www.dbsariak.eus webgunean Interneteko beste gune batzuekiko loturak edo hiperestekak badaude, Don Boscok ez du inolako kontrolik egingo gune eta eduki horien gainean. Don Boscok ez du inolako erantzukizunik hartuko kanpoko webgune bati dagokion estekaren baten edukiengatik, eta ez du bermatuko hiperesteka horietako edo Interneteko beste gune batzuetako edozein material edo informazioren eskuragarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna.

Era berean, kanpoko konexio horiek sartzeak ez du berekin ekarriko inolako loturarik, bat-egiterik edo partaidetzarik konektatutako erakundeekin.

9. BAZTERKETA-ESKUBIDEA

Bosco jaunak beretzat gordetzen du atarirako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea Erabilera Baldintza Orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei, eurek edo hirugarren batek hala eskatuta, aurrez abisatu beharrik gabe.

10.GENERALITATEAK

Don Boscok baldintza hauek ez betetzea bilatuko du, bai eta bere ataria bidegabe erabiltzea ere, zuzenbidez dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak eginez.

11. BALDINTZA HAUEN ALDAKETA ETA IRAUPENA

Don Boscok edozein unetan aldatu ahal izango ditu hemen zehaztutako baldintzak, eta behar bezala argitaratuko dira hemen agertzen diren bezala.

Baldintza horien indarraldia azalpenaren araberakoa izango da, eta behar bezala argitaratu arte egongo dira indarrean, beste batzuek aldatu arte.

12. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Don Boscoren eta erabiltzailearen arteko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiak arautuko du, eta edozein eztabaida Donostiako epaitegi eta auzitegien esku jarriko da.